Chata na Zagroniu to chatka studencka, która znajduje się w Beskidzie Żywieckim, na grzbiecie poniżej Zapolanki, między Rajczą-Nickuliną, a Złatną, ok. 200 metrów od żółtego szlaku. W terenie znajdują się stosowne drogowskazy w najważniejszych miejscach.

Koszt noclegu w chacie to 15zł, w namiocie własnym 5zł

Dzieci do lat 6 - bezpłatnie

Respektujemy rabaty PTTK:

 • Ważna legitymacja PTTK - 20% zniżki
 • Przewodnik PTTK z grupą turystów - 30% zniżki

Cena specjalna 10zł - dla członków i kursantów SKPB Katowice, dla członków AKT Gronie, oraz przewodników i przejść przewodnickich innych Kół studenckich (na podstawie legitymacji).

W chacie obowiązuje Regulamin Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK.

W chacie i jej bliskiej okolicy obowiązuje całkowity ZAKAZ nadużywania alkoholu.

Wybierając się do Chaty na nocleg, koniecznie pamiętaj o zamiennym obuwiu!

Zapraszamy w:

 • sezonie letnim (lipiec - wrzesień): bez przerwy.
 • pozostałą część roku: niemal we wszystkie weekendy podane w kalendarzu poniżej.
 • innych terminach: tylko po wcześniejszej rezerwacji.

Oferujemy:

 • 40 miejsc noclegowych w warunkach turystycznych
 • miejsca na nocleg w namiotach własnych
 • bezpłatny wrzątek lub herbatę
 • do dyspozycji wyposażoną kuchnię i salon
 • umywalnię w pomieszczeniu gospodarczym
 • miejsce na ognisko przed chatą
 • kominek w salonie
 • w sezonie letnim prysznic na zewnątrz
 • Agricolę, Sabotażystę i inne gry planszowe

Dojście

Mapa Dojściowa

Warianty:

 • z Nickuliny: żółtym szlakiem (samochód można zostawić koło kaplicy) - 30 min
 • z Rajczy: żółtym szlakiem ze stacji kolejowej PKP Rajcza, w kierunku Hali Lipowskiej - 1h 30min
 • z Rajczy: Wilczym Szlakiem chatkowym rozpoczynającym się za kościołem przez Compel, Wilczy Groń i Kiczorę - 1h 30min - pobierz ślad GPS tego wariantu!
 • z Ujsoł: czarnym szlakiem, później ok. 200m żółtym w stronę Nickuliny - 1h

Ostatnie 200m do Chaty trzeba przejść drogą odchodzącą od szlaku żółtego nieco poniżej grzbietu - za drogowskazem.

Możliwe wycieczki:

 • całodniowe: Romanka, Pilsko, Rycerzowa, Krawców Wierch, Muńcuł
 • kilkugodzinne: Redykalny Wierch, Rysianka, Hala Boracza, Sucha Góra

Wirtualny Spacer

Regulaminy

Chaty na Zagroniu

"Chata na Zagroniu" jest własnością Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.

Chatą opiekuje się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

Organem zarządzającym jest Rada Chatki (tel. 603-772-589)

 1. Chatka otwarta jest dla każdego Turysty przestrzegającego niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Gość, pozostający w chatce, zobowiązany jest do zameldowania się u chatkowego i respektowania jego zaleceń. Nocleg podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 3. Chatka nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych. Na terenie posesji i w jej obrębie, każdy przebywa dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 4. W chatce należy poruszać się w obuwiu zmiennym. Każdy Gość zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w chatce i jej otoczeniu, w myśl zasady: "pozostaw miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać".
 5. Posiłki sporządza się wyłącznie w kuchni. Każdy Gość ma prawo do korzystania z infrastruktury kuchennej.
 6. Każdy zobowiązany jest do segregowania odpadów.
 7. Usterki powstałe z winy Gościa, powinny być przez niego naprawione.
 8. Za rzeczy osobiste pozostawione w chatce, obsługa nie odpowiada.
 9. Za osoby nieletnie odpowiadają ich pełnoletni opiekunowie.
 10. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
 11. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających oraz nadużywania alkoholu.
 12. Goście nie przestrzegający powyższego zakazu oraz zachowujący się w sposób zakłócający spokój i narażający na niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z chatki bez prawa do zwrotu opłaty za nocleg.
 13. Obecność zwierzęcia na terenie chatki jest możliwa w obrębie werandy, z całkowitym zakazem wstępu do kuchni. O możliwości dostępu zwierzęcia do salonu decyduje chatkowy. Za zachowanie zwierzęcia oraz szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego obecnością, odpowiada osoba, która zwierzę przyprowadziła.
 14. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek rozsiewania pozytywnej atmosfery co zresztą wynika z samego faktu przebywania w chatce! Panuje zakaz smucenia się i marudzenia ;)
 15. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje chatkowy. Wszelkie skargi dotyczące obsługi i funkcjonowania chatki należy na bieżąco zgłaszać Radzie Chatki telefonicznie lub składać w formie pisemnej na adres: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OM PTTK w Katowicach, skr. poczt. 1090, 40-001 Katowice.

Chatkowania

 1. Chatkowanie polega na obecności i obsłudze turystów na Zagroniu. Chatkowanie zwyczajowo dzieli się na:
  1. letnie - zazwyczaj (ale nie zawsze) trwające tydzień, od niedzieli do niedzieli, w okresie lipiec-wrzesień
  2. weekendowe (poza sezonem) - zwykle od piątku wieczora do niedzieli, ale też w długie weekendy i inne święta
 2. Do obowiązków chatkowego należy między innymi:
  1. obecność w chatce w trakcie chatkowania,
  2. dbanie o porządek, ciepło i dobry klimat w chacie,
  3. kulturalna i profesjonalna obsługa turystów,
  4. dbanie o dobry wizerunek chaty i SKPB.
 3. Chatkować mogą jednocześnie 1-2 osoby. Osoby te, jako obsługa (a także ich niepełnoletnie dzieci), nie płacą za noclegi. Do czasu spłaty długu na zakup chaty, nie udziela się bezpłatnych noclegów gościom i rodzinie chatkowych.
 4. Chatkować mogą przewodnicy, sympatycy i kursanci SKPB, oraz osoby związane z chatkami, bazami namiotowymi i Kołem, oraz znane w środowisku. Tym mniej znanym może się przydać ktoś bardziej znany, kto może za nie poświadczyć. W wątpliwych przypadkach decyduje rada chatki.
 5. Do chatkowania wystarczy jedna osoba z powyższego grona i jest ona odpowiedzialna za funkcjonowanie chaty. Może chatkować np. z dziewczyną, bratem, ciotką, dziadkiem, kolegą. Oboje są traktowani jako chatkowi.
 6. Kursanci mogą zaliczać w chacie "praktykę chatkową" (weekendową), ale też "praktykę bazową" (jeden letni tydzień). W jednym terminie praktykę może zaliczać jednocześnie 1 lub 2 kursantów. Wszyscy kursanci odbywający praktykę pozostają w chacie przez wszystkie zadeklarowane dni. W razie konieczności wcześniejszego opuszczenia Zagronia należy powiadomić szafa kursu lub radę chatki. Nie ma możliwości zaliczenia tygodniowej "praktyki bazowej" poza letnim okresem ciągłego otwarcia chaty.
 7. Wskazane jest, żeby chatkowi porozumieli się ze swoimi poprzednikami i następcami co do swoich planów i pory wymiany obsady w chacie.
 8. Chatka nie powinna pozostawać pusta i zamknięta w czasie chatkowania, poza przypadkami uzgodnionymi z radą.
 9. Zapisy na chatkowanie prowadzi jedna osoba z rady chatki (Agnieszka Świerc). Termin można uznać za zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu przez nią.

Rezerwacje

Rezerwacje przyjmuje Agnieszka Świerc pod tel. 603 772 589, pod adresem email zagron@skpb.org, lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Legenda

chatkowanie - w chacie znajduje się obsługa, a więc możesz bez wahania zaplanować trasę z noclegiem w naszej chacie. Na pewno zostaniesz przywitany ciepłą herbatką i uśmiechem

rezerwacja - spodziewamy się osób zapowiedzianych wcześniej, zwykle większej grupy. Nie znaczy to że chata wtedy jest zamknięta, przeciwnie, zawsze chętnie przyjmiemy zbłąkanego wędrowca. Jeśli jednak planujesz u nas nocleg z jakąś grupą, weź pod uwagę to, że mamy 40 miejsc i już wtedy jest bardzo ciasno.

Kontakt

"Chata na Zagroniu" jest własnością Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.
Chatą opiekuje się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
Organem zarządzającym jest Rada Chatki, tel. 603 772 589.

Chata na Zagroniu Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach PTTK